ארוחות

אני מציג בפניכם שלוש ארוחות קרובות לליבי. כל אחת מייצגת אותי ואת האהבה הכנה שלי לבישול עונתי מדויק וישראלי. כל אחת מהן היא חוויה קולינרית בפני עצמה. 

עונתי, מקומי, מדויק.

הלקט והצייד

לטעום מוזיקה

ליקוט | ארוחות | עונתי
אמאדמה | imadama | ארוחה